Wednesday, 17 April 2019

Al-Imran Ayat 138


Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 138:


Ringkasan tafsir;
Ayat ini menjelaskan bahawa Quran adalah isyarat panduan yang lalu kepada suruhan dan tegahan yang menyebabkan akan beroleh pahala dan seksa, supaya menjadi petunjuk kepada manusia. Penerangan tersebut mengandungi; 

1. petunjuk hidayat kepada manusia supaya jangan sampat tersesat. 
2. pengajaran mauizah kepada orang yang takwa supaya jangan sampai mengerjakan perkara yang tidak patut. 

.
[previous] [next] [home] 


.
Rujukan sumber,

Juzuk4, Surah3  
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


No comments:

Post a comment